SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

w Chmielniku

36-016 Chmielnik 169a, tel./fax: (017) 22-96-615,

 email: sp3.chmielnik@intertele.pl

UWAGA
NOWA STRONA
- www.sp3chmielnik.szkolna.net

Historia szkoły

Elektroniczna kronika

Oddziały przedszkolne

Podział godzin

Tablica informacyjna

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel  triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!”

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Rodzice,
 Kochani Uczniowie!

 Na czas  świętowania paschalnych tajemnic życzę Wam  głębokiej i pewnej wiary, iż droga każdego naśladowcy Chrystusa wiedzie przez krzyż, lecz ostatecznie kończy się zwycięstwem nad wszelkim złem i śmiercią. To zaś, co najpiękniejsze w naszym istnieniu, nie minęło, lecz ma dopiero nastąpić…

Niech Zmartwychwstały Chrystus wzmacnia w Nas  wiarę  w zwycięstwo dobra w każdym człowieku. Niech te święta, spędzone wśród kochającej rodziny, przyniosą odrodzenie duchowe, napełnią wszystkich spokojem i wiarą, dadzą siłę do pokonywania codziennych trudności

Dyrektor  szkoły – Bożena Gwizdała

Wywiadówka
Dnia 24. 04. 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów oddziałów 0A i 0B oraz klas I - VI

 

Zarządzenie Nr 5/2014 - w sprawie określenia regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
Załącznik nr 1 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny,
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
HARMONOGRAM

Zarządzenie Nr 6/2014 - w sprawie określania zasad rekrutacji do klasy pierwszej
Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Szkoła uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
"Ćwiczyć każdy może"
organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Szkoła uczestniczy w projekcie "Idziemy po sukces"  współfinansowanym przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Imprezy szkolne 2013/2014

Dzisiaj jest;

  

Wizytówka

Koncepcja Pracy Szkoły
Program profilaktyczny
Program wychowawczy
Plan pracy Szkoły
Misja
Wizja
Godło

Organizacja

Kalendarz imprez
 Dyżury nauczycielskie
Prawo szkolne
Statut
System oceniania
Dowóz dzieci
Procedury

Regulamin pracy

Karta Praw Dziecka

Nauczyciele
Uczniowie
Klasa 1
klasa 2
Klasa 3
klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Absolwenci
Publikacje nauczycieli
Czytanie
Kinezjologia
Ekologia
Ścieżki edukacyjne
Komunikacja
Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową

Programy realizowane w szkole

Szkoła marzeń
Ja też mam szansę
Szkoła bez przemocy
Śpiewająca Polska
Jestem sobie przedszkolaczek

Dydaktyka

Wykaz podręczników
Podstawa prog. wych. przedszkol
SZKOŁA 
DLA
RODZICA
Zamówienie
publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
- ogłoszenie
- specyfikacja

- informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
- ogłoszenie
- specyfikacja

- informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
-
ogłoszenie
- specyfikacja

- informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

- ogłoszenie
-
specyfikacja
- informacja o wyborze oferty

6 grudnia 2013 r. Mikołaj w szkole Więcej...

 

 

28 listopada 2013 r. Andrzejki klas IV - VI Więcej...

 

 

28 listopada 2013 r. "Pasikonik 2013" Więcej...

 

27 listopada 2013 r. Popołudnie z Tuwimem Więcej...

 

26 listopada 2013 r. Andrzejki klas I - III Więcej...

 

11 listopada 2013 r.  Święto Niepodległości Więcej...

 

22 października 2013 r. Turniej Piłki Siatkowej Więcej...

 

18 października 2013 r. Szkolny Dzień Patrona Więcej...

 

14 października 2013 r. Pasowanie Pierwszoklasistów Więcej...

 

10 października 2013 r. Wycieczka do Rzeszowa Więcej...

 

9 października 2013 r. Powiatowe Zawody - Biegi Przełajowe Więcej...

 

4 października 2013 r. Gminne Biegi Przełajowe Więcej...

 

27 września 2013 r. Rocznica Września Więcej...

 

15 września 2013 r. Święto Gminy Chmielnik Więcej...

 

6-7 września 2013r. Narodowe Czytanie Więcej...

 

2 września 2013r. Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 Więcej...

 

24,26 sierpnia 2013r. Zuchowe działania - Dożynki Więcej...

 

14 sierpnia 2013r. IV Piesza pielgrzymka Więcej...

 

26-28 lipca 2013r. Wakacyjny biwak Więcej...

 

 

Aktualizowano:

 2014-01-20

Św. Maksymilian

 Maria Kolbe

 

Sponsor strony

Skrzynki pocztowe

nauczycieli

 

Ważne strony

Edukacja w Internecie

 

 

Administrator Szkoła Podstawowa nr  3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku

2013